Çalışma Saatleri: 13:00 - 18:00
  • Gsm:
    +90 (505) 855 34 32

MULTİPLE SKLEROZ (MS)

MULTİPLE SKLEROZ (MS)

Multiple skleroz beyin ve omuriliği tutan bir sinir sistemi hastalığıdır. Hastalık sinir hücrelerinin etrafındaki myelin denilen kılıfın hasarlanmasına yol açar. Hasarlanan kılıf sonucunda beyinden kaslara mesajların iletilmesi aksar ve buna bağlı olarak hastada çeşitli şikayetler gelişir.

Multiple skleroz en sık genç erişkinleri etkiler ve hastaların yaklaşık %70’i 20-40 yaş arasındadır. Ancak çocuklukta başlayabildiği gibi 50 yaşından sonra da ilk ciddi yakınmalar ortaya çıkabilir. Kadınlarda, kentte yaşayanlarda, eğitim düzeyi ve sosyo-ekonomik düzeyi yüksek kişilerde daha sık gözlenir.

Multiple sklerozun çeşitli seyir tipleri bulunmaktadır. Bazı hastalarda hastalık alevlenme ve iyileşme ile seyrederken bazı hastalarda baştan itibaren giderek kötüleşir. Bazılarında ise önce iyileşmeler varken ilerleyen yıllarda kötüleşir. Genç erişkinler arasında ki özürlülüğün en önemli nedenleri arasındadır.

Multiple sklerozun kesin nedeni bilinmemektedir.

Multiple sklerozu düşündüren şikayetler, yirmi dört saati aşmak kaydıyla, çift görme, bir gözde bulanık görme, vücudun bir yarısında veya bir kol/bacak’ta uyuşukluk, kuvvet kaybı, her iki bacakta kuvvet kaybı, idrar yapma ile ilgili şikayetler, dengesizlik, konuşma bozukluğudur. Belirtiler etkilenen sinir sistemi bölgesine göre değişiklik gösterir.

Multiple sklerozun kesin nedeni bilinmemektedir. Çevre kirliliği, bazı enfeksiyonlar, beslenme alışkanlıkları, yaşanılan coğrafya, D vitamini düşüklüğü, bağışıklık sistemi sorunları ve kalıtım gibi pek çok neden üzerinde durulmaktadır. Muhtemelen MS hastalığının ortaya çıkmasında kalıtsal yatkınlığı olan kişilerde bu nedenlerden birkaçı etkili olmaktadır.

Buzz partner network iPad incubator virality accelerator infrastructure leverage beta sales deployment product management. Seed money interaction design crowdfunding customer entrepreneur hackathon infrastructure angel investor virality mass market lroject return on investment.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ